http://abfa-khj.ir/ http://abfa-khj.ir/newsrss.rss آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی بازدید استاندار خراسان جنوبی از مرکز تله متری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5031استاندار خراسان جنوبی در بازدید از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان بر حل مشکلات آب مناطق روستایی استان تاکید کرد.1399/04/22بازدید سرزده استاندار خراسان جنوبی از مرکز 122 شرکت آب و فاضلاب استان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5030استاندار خراسان جنوبی به صورت سرزده از مرکز ارتباط مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان بازدید و با افرادی که با این مرکز تماس گرفته بودند، ارتباط برقرار کرد.1399/04/22افزایش ۳۰ درصدی آبرسانی سیار در خراسان جنوبی کمتر از یک هفته http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5029کمتر از یک هفته پس از دستور استاندار برای تامین آب مناطق روستایی و عشایری خراسان جنوبی، ظرفیت آبرسانی سیار به مناطق روستایی و عشایری استان بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.1399/04/22تعویض الکتروپمپ چاه شوسف http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5028سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان از تعویض الکتروپمپ چاه شوسف خبر داد.1399/04/22بازدید دو جانبه مدیران امور آب و فاضلاب و امور منابع آب طبس از نایبند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5027سرپرست امور آب و فاضلاب طبس به همراه مدیر امور منابع آب شهرستان از چاه های اکتشافی و پیزومتری حد فاصل بین دیگ رستم و نایبند بازدید نمودند.1399/04/22نصب دستگاه کلریناتور گازی و سیستم قطع سریع گاز کلر در مجتمع های کلی بزن آباد و چاهک موسویه http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5026نصب دستگاه کلریناتور گازی و سیستم قطع سریع گاز کلر در مجتمع های کلی بزن آباد و چاهک موسویه1399/04/22تعویض الکتروپمپ چاه روستای طارق شوسف http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5025سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان از تعویض الکتروپمپ چاه روستای طارق شهر شوسف خبر داد.1399/04/22دیدار سرپرست امور حاجی باد با مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي روستايي و دهياري هاي خراسان جنوبي http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5024دیدار سرپرست امور حاجی باد با مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي روستايي و دهياري هاي خراسان جنوبي1399/04/22جمع آوري اتصالات حوضچه هاي خيابان پرستار شهر بيرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5023جمع آوري اتصالات حوضچه هاي خيابان پرستار شهر بيرجند1399/04/22انجام عملیات نشت یابی و رفع یک مورد نشتی در شبکه توزیع روستای کرغند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/5022سرپرست امور آب و فاضلاب قاین از انجام عملیات نشت یابی و رفع یک مورد نشتی در شبکه توزیع روستای کرغند خبر داد.1399/04/22