http://abfa-khj.ir/ http://abfa-khj.ir/newsrss.rss آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی حضور تیم سیار آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان در مانور سراسری زلزله http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4516حضور تیم سیار آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان در مانور سراسری زلزله1398/09/06جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص موقوفه آب حیاض بلده فردوس http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4515جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص موقوفه آب حیاض بلده فردوس1398/09/06حضور بسیجیان امور آبفای بیرجند در جمع 10 هزار نفری بسیجیان در حسینیه جماران بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4514به مناسبت 5 آذر روز بسیج مستضعفین، بسیجیان امور آب و فاضلاب بیرجند در جمع 10هزارنفری بسیجیان در حسینیه جماران حضور یافتند.1398/09/06نواختن زنگ آب در مدارس پایه اول ابتدائی توسط امور آب و فاضلاب فردوس http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4513نواختن زنگ آب در مدارس پایه اول ابتدائی توسط امور آب و فاضلاب فردوس1398/09/06حضور پرسنل بسیجی امور آبفای بشرویه در همایش بزرگ شکوه اقتدار و مقاومت شهرستان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4511حضور پرسنل بسیجی امور آبفای بشرویه در همایش بزرگ شکوه اقتدار و مقاومت شهرستان1398/09/06حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان در جلسه تصمیم گیری تامین زیرساخت های اراضی جنب کمربندی غرب بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4510حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان در جلسه تصمیم گیری تامین زیرساخت های اراضی جنب کمربندی غرب بیرجند1398/09/06بررسی وضعیت پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4509بررسی وضعیت پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان1398/09/05کسب مقام برگزیده روابط عمومی آبفا خراسان جنوبی در نخستین جشنواره محصولات فرهنگی روابط عمومی شرکت های آبفا کشور http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4508کسب مقام برگزیده روابط عمومی آبفا خراسان جنوبی در نخستین جشنواره محصولات فرهنگی روابط عمومی شرکت های آبفا کشور1398/09/05ابلاغ قرارداد مطالعات طرح جداسازی شبکه توزیع آب شرب شهر بشرویه و ارسک http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4507مدیر امور آب و فاضلاب بشرویه از ابلاغ قرارداد مطالعات طرح جداسازی شبکه توزیع آب شرب شهر بشرویه و ارسک خبر داد.1398/09/05نصب دستگاه دیتالاگر فشار در شبکه آب شهر سرایان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4506مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از نصب و راه اندازی دستگاه دیتالاگر فشار در شبکه آب شهر سرایان خبر داد.1398/09/05