یکشنبه 04 مهر 00:00:00

گالری حضور شرکت آب و فاضلاب استان در مانور زلزله مشهد

img137

مانور زلزله

img138

مانور زلزله

img139

مانور زلزله

img140

مانور زلزله

img141

مانور زلزله

img142

مانور زلزله

img143

مانور زلزله

img144

مانور زلزله

img145

مانور زلزله

img146

مانور زلزله

img147

مانور زلزله

img148

مانور زلزله

img149

مانور زلزله

افراد کم توان