یکشنبه 02 آبان 00:00:00

بازدید معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون دفتر فنی استانداری و هیات همراه از تاسیسات شرکت آبفای خراسان جنوبی (اسفندماه96)

img729

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه استان

یک
img730

ایستگاه پمپاژ مرکزی

بیرجند
img731

ایستگاه پمپاژ مرکزی

بیرجند
img732

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img733

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img734

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img735

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img736

پروژه نصب شیر فشارشکن

بیرجند
img737

ایستگاه پمپاژ مرکزی

بیرجند
افراد کم توان