یکشنبه 04 مهر 00:00:00

گالری سفر وزیر نیرو و هیئت همراه به استان (دی ماه 93)

img105

بازدید مهندس جانباز از تله متری

img106

بازدید مهندس جانباز از تله متری

img107

سفر وزیر نیرو به همراه سخنگوی هیئت دولت به استان

img108

سفر سخنگوی هیئت دولت به استان

img109

سفر وزیر نیرو به استان

img110

حضور وزیر نیرو در شهرستان خوسف

img111

حضور مهندس جانباز در شهرستان خوسف

img112

حضور وزیر نیرو در شورای اداری خوسف

img113

حضور مهندس عراقی زاده در شورای اداری خوسف

افراد کم توان