یکشنبه 02 آبان 00:00:00

خدمات شرکت آب و فاضلاب استان در ایام اربعین در کاظمین (آبان 96)

img653

اعزام شش نفر از همکاران به کاظمین

آبان 96
img654

ارسال دستگاه بسته بندی آب به کاظمین

امور نهبندان
img655

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img656

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img657

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img658

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img659

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img660

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img661

بازدید سرهنگ جوینده

موکب ساقی کوثر
img662

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img663

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img664

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img665

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
img666

موکب ساقی کوثر

موکب ساقی کوثر
افراد کم توان