یکشنبه 02 آبان 00:00:00

گزارش عملکرد هفته نکوداشت پدافند غیرعامل(آبان 96)

img641

نصب بنر درب شرکت

تبلیغات محیطی
img642

تبلیغات محیطی

هفته پدافند غیرعامل
img643

تبلیغات محیطی

هفته پدافند غیرعامل
img644

تبلیغات محیطی

هفته پدافند غیرعامل
img645

برگزاری کارگاه آموزشی پدافند سایبری، تخلیه اضطراری و جنگ روانی

شرکت برق
img646

برگزاری کارگاه آموزشی نشت گاز کلر

تصفیه خانه آب بیرجند
img647

حضور همکاران امور بیرجند در مانور هفته پدافند

هفته پدافند غیرعامل
img648

بازدید همکاران امور نهبندان از چاه حوادث

هفته پدافند غیرعامل
img649

حضور همکاران امور سرایان در مانور هفته پدافند غیرعامل

هفته پدافند غیرعامل
img650

بازدید فرماندار بشرویه از تاسیسات امور

هفته پدافند غیرعامل
img651

وارد مدار شدن دیزل ژنراتور برای تامین برق اضطراری ستاد

هفته پدافند غیرعامل
img652

بازدید جانشین فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب شرب شرکت آبفای استان

هفته پدافند غیرعامل
افراد کم توان