یکشنبه 02 آبان 00:00:00

بازدید جانشین فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب شرب شرکت آبفای استان(آبان 96)

img633

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان

مهندس هاشمی مقدم
img634

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیرعامل

دکتر کریمی نیا
img635

مهندس هاشمی مقدم

سه
img636

چهار

چهار
img637

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت

مهندس مسگر
img638

مدیر دفتر انفورماتیک شرکت

مهندس عباسی
img639

هفت

هفت
img640

معاون سلامت سازمان پدافند غیرعامل و جانشین فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور

سردار مهدی پور
افراد کم توان