یکشنبه 02 آبان 00:00:00

بازدید معاونین و مدیران شرکت از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب (مهر96)

img607

یک

یک
img608

دو

دو
img609

سه

سه
img610

چهار

چهار
img611

پنج

پنج
img612

شش

شش
img613

هفت

هفت
img614

هشت

هشت
img615

نه

نه
افراد کم توان