یکشنبه 02 آبان 00:00:00

برگزاری مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت شرکت آبفای استان(مهرماه96)

img594

مصاحبه حضوری

مصاحبه حضوری
img595

مصاحبه حضوری

مصاحبه حضوری
img596

مصاحبه حضوری

مصاحبه حضوری
img597

انجام مراحل اداری در دفتر منابع انسانی

انجام مراحل اداری
img598

تست پزشکی

تست پزشکی
img599

تست پزشکی

تست پزشکی
افراد کم توان