یکشنبه 04 مهر 00:00:00

گالری دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت آبفا با خانواده شهدا ( مهرماه 1393)

img30

خانواده شهدا

img31

خانواده شهدا

img32

خانواده شهدا

img33

خانواده شهدا

افراد کم توان