پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

تجلیل از ایثارگران شرکت آب و فاضلاب استان (اسفند 94)

img301

یک

img302

دو

img303

سه

img304

چهار

img305

پنج

img306

شش

img307

هفت

img308

هشت

img309

نه

افراد کم توان