پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

گزارش تصویری مراسم روز درختکاری

img273

یک

img274

دو

img275

سه

img276

چهار

img277

پنج

img278

شش

img279

هفت

img280

هشت

img281

نه

img282

ده

img283

یازده

افراد کم توان