پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

سفر معاون دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو به خراسان جنوبی

img253

یک

img254

دو

img255

سه

img256

چهار

img257

پنج

img258

شش

افراد کم توان