پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

گزارش تصویری سفر نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در طرح ملی مسکن مهر به خراسان جنوبی

img239

بازدید از تله متری

img240

حضور در جلسه شورای مسکن استان

img241

بازدید از فاضلاب مسکن مهر در منطقه مهرشهر

img242

دیدار با معاون امور عمرانی استاندار

افراد کم توان