پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضلاب خوسف

img218

دیدار با فرماندار خوسف

img219

خوسف

img220

خوسف

img221

خوسف

img222

خوسف

img223

دیدار با امام جمعه خوسف

img224

دیدار با امام جمعه خوسف

افراد کم توان