پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

برگزاری مانور در هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش آثار بلایای طبیعی (دی ماه 94)

img210

مانور

img211

مانور

img212

مانور

img213

مانور

img214

مانور

img215

مانور

img216

مانور

img217

ارزیابی و اعلام نتایج مانور

افراد کم توان