پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

سفر مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده به استان خراسان جنوبی

img178

دیدار با بانوان شرکت های صنعت آب و برق استان

img179

سخنرانی مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور بانوان و خانواده

img180

پاسخ به سوالات بانوان شاغل توسط مشاور وزیر و هیات همراه

img181

سخنرانی سرکار خانم قیومی

img182

بازدید از تصفیه خانه آب بیرجند

img183

بازدید از تصفیه خانه آب بیرجند

img184

نشست مشاور وزیر با مدیران عامل صنعت آب و برق استان

img185

نشست مشاور وزیر با مدیران عامل صنعت آب و برق استان

افراد کم توان