پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

گزارش عملکرد هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی (تیر ماه 1399)

img1192

نصب بنر 1 تا 7 تیر ماه هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق در سطح استان

1
img1193

برگزاری نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنویی با اصحاب رسانه

2
img1194

برگزاری نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنویی با اصحاب رسانه

3
img1195

برگزاری نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنویی با اصحاب رسانه

4
img1196

برگزاری نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنویی با اصحاب رسانه

5
img1197

برگزاری نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنویی با اصحاب رسانه

6
img1198

دیدار با نماینده ولی فقه در خراسان جنوبی

7
img1199

دیدار با نماینده ولی فقه در خراسان جنوبی

8
افراد کم توان