شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

ارتباط با مدیران

اطلاعات تماس

  • شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

  • خراسان جنوبی _ بیرجند _ انتهای شهید بهشتی 7

  • خراسان جنوبی _ بیرجند _ بلوار شهدای عبادی

  • inforavabet[at]abfa-khj.ir

  • 056-32214752-8

افراد کم توان