بیرجند

خرید لوله و مانشون جی آر پی

خرید لوله و مانشون جی آر پی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/02/26
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
مهلت دریافت اسناد : 1400/03/01
مهلت ارسال اسناد : 1400/03/17
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/03/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/02/27
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده و آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 19250880 تومان
مسئول اداری مناقصه : خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS