بیرجند

تجدید مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن

تجدید مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/01/22
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26
مهلت ارسال اسناد : 1400/02/06
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/02/07
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/01/22
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS