بیرجند

اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرهای اسدیه،گزیک و طبس مسینا شهرستان درمیان

اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرهای اسدیه،گزیک و طبس مسینا شهرستان درمیان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/12/26
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/16
مهلت ارسال اسناد : 1399/12/26
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/12/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/12/13
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن :     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS