بیرجند

مزایده لوله های پلی اتیلن خارج از مدار بهره برداری مدفون به متراژ تقریبی 190 هزار متر و وزن تقریبی 280 هزار کیلوگرم

مزایده لوله های پلی اتیلن خارج از مدار بهره برداری مدفون به متراژ تقریبی 190 هزار متر و وزن تقریبی 280 هزار کیلوگرم


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/11/19
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/21
مهلت ارسال اسناد : 1399/12/02
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/12/03
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/11/19
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده - امروز خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن : 05632214752     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS