بیرجند

تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان سرایان

تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان سرایان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/11/28
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14
مهلت ارسال اسناد : 1399/11/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/11/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/11/09
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزاید- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 50000 تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS