بیرجند

اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان طبس

اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان طبس


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/08
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/24
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/08
عنوان روزنامه ها : خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS