بیرجند

خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار

خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/09/16
کد الکترونیکی سند : 99-73
منتشرکننده : امور حقوقی و قرارداد ها
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/23
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/03
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/09/19
عنوان روزنامه ها : خراسان و زعفران
هزینه دریافت دستی سند : 63000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی - انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS