بیرجند

آبرسانی به بیرجند( اصلاح بخشی از خط انتقال دشت رکات بیرجند از شهرک صنعتی تا حسین آباد)

آبرسانی به بیرجند( اصلاح بخشی از خط انتقال دشت رکات بیرجند از شهرک صنعتی تا حسین آباد)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/09/23
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/10
مهلت ارسال اسناد : 1399/09/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/09/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/09/04
عنوان روزنامه ها : خراسان- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


Power by : RAAKCMS