بیرجند

خرید شیرآلات و اتصالات

خرید شیرآلات و اتصالات


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/09/18
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/05
مهلت ارسال اسناد : 1399/09/17
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/09/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/09/01
عنوان روزنامه ها : خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


Power by : RAAKCMS