بیرجند

بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سربیشه

بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سربیشه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/30
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/29
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/30
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/15
عنوان روزنامه ها : خراسان- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای محمدزاده

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS