بیرجند

مزایده عمومی کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:پمپ،موتور شناور،پمپ ویکائل،کف کش و لجن کش

مزایده عمومی کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:پمپ،موتور شناور،پمپ ویکائل،کف کش و لجن کش


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/23
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/07
عنوان روزنامه ها : خراسان- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای ربانی

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS