بیرجند

خرید لوله پلی اتیلن

خرید لوله پلی اتیلن


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/23
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/05
عنوان روزنامه ها : خراسان- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

" آگهي مناقصه های عمومی یک مرحله ای " تاریخ:05/07/1399
شماره 99-45
این شرکت بر اساس مفاد قانون برگزاری مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن به متراژ 20224متر در را با مشخصات زیر برگزار نمایند. تولیدکنندگان و تأمین کنندگانی که مایلند در این مناقصه ها شرکت نمایند با عنایت به توضیحات و مشخصات ذیل الذکر می توانند از تاریخ 05/07/1399 لغایت 09/07/1399 جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت شرکت آب و فاضلاب استان و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره تلفن های 32430990-32024167-32213490- 056 تماس حاصل نمایید .
نام کالا مشخصات فنی استاندارد تعداد / مقدار مدت تحویل مبلغ برآورد (ریال) تضمین شرکت در مناقصه
لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 75 میلیمتر PN:12.5bar
PE100
SF:1.25
مواد اولیه خودرنگ ISRI14427-2 16300 30روز 6.960.129.600 349.000.000
لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 90 میلیمتر 1300
لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 110 میلیمتر 2300
لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 160 میلیمتر PN:10bar
PE100
SF:1.25
مواد اولیه خودرنگ 324
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 14ظهر روز سه شنبه 22/07/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز چهار شنبه 23/07/1399 ساعت 10 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- صرفاً تضمین‌هایی که براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود.
3- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمائید.
4- سطح بازرسی سطح یک میباشد
www.abfa-khj.ir http://setadiran.ir
http://iets.mporg.ir دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


Power by : RAAKCMS