بیرجند

اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب شهرستان بیرجند

اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب شهرستان بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/15
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/14
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/06/26
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : 100000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن : 32214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS