بیرجند

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات آب و اصلاح و توسعه پراکنده شبکه توزیع آب شهرستان نهبندان

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات آب و اصلاح و توسعه پراکنده شبکه توزیع آب شهرستان نهبندان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/05/21
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده : گروه قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/05/05
مهلت ارسال اسناد : 1399/05/21
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/05/21
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/05/01
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : 100000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند/ف انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS