بیرجند

عملیات اجرائی آبرسانی وشبکه توزیع آب اراضی فخر موسوی شهر بیرجند

عملیات اجرائی آبرسانی وشبکه توزیع آب اراضی فخر موسوی شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/04/11
کد الکترونیکی سند : 11
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/27
مهلت ارسال اسناد : 1399/04/10
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/04/11
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/03/21
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 80000 تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:21/03/1399
شماره 11387
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی آبرسانی وشبکه توزیع آب اراضی فخر موسوی شهر بیرجند را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1399سازمان برنامه وبودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار90،110،160،200 میلیمتر با اتصالات الکتروفیوژن به ترتیب به طول260 و1950،1500،1900 متر– نصب اتصالات ،متعلقات وشیرآلات مطابق با نقشه های اجرائی- احداث 9 باب حوضچه آجری- خرید اتصالات و متعلقات چدنی وپلی اتیلن شهربیرجند اعتبارات داخلی 5.980.677.556 ریال 6 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ملی مناقصات و سایت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت ارسال:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ودعوتنامه 14عصر روزسه شنبه10/04/1399 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز چهارشنبه 11/04/1399 ساعت10:15 صبح در محل اتاق جلسات انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب و یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
3- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری می باشد.
4- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
5- لطفاً اسناد مناقصه را ازطریق سایت ملی مناقصات وسایت آبفای خراسان جنوبی و سایت معاملات آبفای کشور دریافت نمائید.
www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
tender.nww.ir
دفترحقوقی وقراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32024167     فاکس : 32024167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS