بیرجند

خرید لوله پلی اتیلن تک لایه

خرید لوله پلی اتیلن تک لایه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/11/26
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/10
مهلت ارسال اسناد : 1398/11/26
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/11/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/11/01
عنوان روزنامه ها : آوای بیرجند- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

"آگهي مناقصه عمومي خرید یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:01/11/98
شماره 11380
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوله پلی اتیلن تک لایه با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،کلیه تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ10/11/98 جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32433406-32024086-056 تماس حاصل نمائيد.
1- لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 75mm به متراژ9600 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد
2- لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 90mm به متراژ6000 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد
3- لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 110mm به متراژ6750 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد
4- لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی160 mm به متراژ2316 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد
5- لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 40mm به متراژ100 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد
6- لوله پلی اتیلن تک لایه به قطر اسمی 63mm به متراژ350 متر و مطابق با مشخصات فنی و استاندارد ذکرشده در اسناد

توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 40 روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی:پس از تاييد بازرسی سطح1 توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید کارفرما، تحويل كالا به (انبار امورهای آبفای بیرجند،نیمبلوک،حاجی آباد،قاین ،اسدیه،قهستان،بشرویه،اسفدن،آرین شهر،دیهوک،نهبندان،فردوس)
3- منبع تامين اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني سال 1398(نقدی واسناد خزانه اسلامی)تاریخ سررسید 1400و1401 که با 15%حفظ قدرت خرید به تولیدکننده پرداخت خواهدشد.
4- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات:روزشنبه مورخ26/11/98 ساعت 12:15ظهر درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزشنبه مورخ26/11/98ساعت 12:00ظهر در سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده4001133307146134 بانک مرکزی به مبلغ 427.829.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تولیدکنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه ازطریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد.لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت می بایست بارگذاری شود. www.setadiran.ir


دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS