بیرجند

خرید کنتور و لوله و اتصالات

خرید کنتور و لوله و اتصالات


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/09/16
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/02
مهلت ارسال اسناد : 1398/09/16
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/08/16
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/08/26
عنوان روزنامه ها : اطلاعات - آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای احتشام

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:26/08/98
شماره 11373
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید کنتور ولوله واتصالات با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ02/09/98جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32231637-32236618-056 تماس حاصل نمائيد.
1- کنتور 2/1 اینچ خانگی وکنتور4/3 اینچ و1 اینچ،2 اینچ و3 اینچ التراسونیک به تعداد مندرج در اسناد و طبق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه
2- شیر شبکه و شیر قطع ووصل آلیاژی و شیر فلکه و شیرخودکار برنجی به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
3- بوشن،کمربند وکلکتور و پایه کنتور پلی اتیلن و نوار تفلون به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
4- حوضچه پیش ساخته پلی اتیلنی با درب چدنی استاندارد به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
5- لوله پلی پروپیلن سایز 20 و25 میلیمتر به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
6- زانو جوشی،پایه شیر قطع ووصل،نوار خطر و لوله محفظه وسایر ملزومات نصب انشعابات طبق مشخصات پیوست اسناد و به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 40 روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی:پس از تاييد بازرسی سطح2 توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید کارفرما، تحويل كالا به (انبار امورهای آبفای بیرجند،طبس گلشن،فردوس ونهبندان)
3- منبع تامين اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني سال 1398(اسناد خزانه اسلامی)تاریخ سررسید 1399، 1400،و1401
4- زمان و مكان بازگشـايي پـاكات:روزشنبه مورخ16/09/98 ساعت 12ظهر درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزشنبه مورخ16/09/98ساعت 11 ظهر در سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده4001133307146134 بانک مرکزی به مبلغ 194.986.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه ازطریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد.لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند-بلوارشهدای عبادی روبروی پست برق
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS