بیرجند

"پیاده سازی نیروگاههای خورشیدی و استحصال برق"

"پیاده سازی نیروگاههای خورشیدی و استحصال برق"


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/08/28
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/30
مهلت ارسال اسناد : 1398/08/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/08/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/15
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای بهارشاهی

«آگـــهي فــراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی به منظور جذب سرمایه گذار»
شماره 19103/ق
شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و باتوجه به سیاستهای وزارت نیرو در خصوص استفاده حداکثری از پتانسیل وتوان سنجی بخش خصوصی ،از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین،مقررات جاری کشور در نظر دارد، پروژه مشترک "پیاده سازی نیروگاههای خورشیدی و استحصال برق" از اراضی تاسیسات آب وفاضلاب را در اختیار سرمایه گذران واجد شرایط این حوزه قرار دهد.
الف- شرح مختصری از تاسیسات شرکت آب وفاضلاب به پیوست در سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قرار دارد.
ب- سرمایه پذیر:شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو)ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه گذار واجد شرایط واگذارمی نماید.)
شرایط سرمایه گذاران:
1- دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات
2- داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاریهای قبلی
3- امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید ، اجرایی بهره برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی درپروژههای مشابه
4- تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمی مصدق شده(برابر با اصل) برای افراد حقوقی
5- ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده طی 5 سال گذشته
6- ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری طرح نسبت به سهم الشرکه
7- ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای مشابه
8- ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه گذار برای حضور در طرحهای فوق الاشاره باشد.
9- درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت،ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.
ج- مهلت ارسال اسناد ومدارک:سرمایه گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت 30 روز می توانند مستندات فوق را به همراه پیشنهادات فنی وکاربردی و مستندات اجرائی سرمایه گذاری فوق در پاکت لاک ومهر شده به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند. زمان تحویل اسناد وپاکتها تاریخ27/08/98 و زمان بازگشایی تاریخ28/08/98 در محل اتاق جلسات شرکت خواهدبود.متقاضیان می توانند در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و لیست تاسیسات شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به نشانی فوق مراجعه نمایند. بیرجند – بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق و یا خیابان مدرس- بیست متری دوم شرقی – به سمت پاسداران- پلاک18- طبقه آخر – دفتر تجهیز منابع مالی ومشارکت بخش غیردولتی و یا با شماره تلفن:05632438762 تماس حاصل نمایند.
به استناد بند ماده16 قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد ومدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق تلفن:32438762-056
شرح مختصری از تاسیسات شرکت آ ب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در سایت های ملی مناقصات و شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به نشانی: www.iets.mporg.ir www.Abfa-khj.ir


دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS