بیرجند

کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزایده عمومی

کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزایده عمومی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/12/26
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/14
مهلت ارسال اسناد : 1397/12/25
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/12/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/12/09
عنوان روزنامه ها : خراسان امروز- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای ربانی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تاریخ:09/12/97
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 2
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد براساس آئین نامه معاملات داخلی خود ،کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می¬توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام مدارک خواسته شده در دعوتنامه مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ25/12/97 به دفتر قراردادهای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی واقع در بیرجند:بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق تحویل ویا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 کلیه هزینه جابجائی و حمل کالاها و هزینه درج آگهی ها بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت10 صبح روز یکشنبه مورخ 26/12/97 خواهد بود.
ضمناً اسناد و دعوتنامه مزایده از طریق وب سایت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات و سایت معاملات آب وفاضلاب کشور قابل دریافت است .
www.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS