بیرجند

نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیرجند به زیربنای حدود1300 مترمربع و دارای محوطه وپارکینگ مناسب

نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیرجند به زیربنای حدود1300 مترمربع و دارای محوطه وپارکینگ مناسب


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/12/18
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/11
مهلت ارسال اسناد : 1397/12/15
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/12/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/12/06
عنوان روزنامه ها : خراسان- زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دزگی

وزارت نیرو تاریخ:06/12/97
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
آگهی اجاره ساختمان اداری
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیرجند به زیربنای حدود1300 مترمربع و دارای محوطه وپارکینگ مناسب اقدام نماید، لذا متقاضیان و مالکین ساختمانهای با شرایط فوق می توانند موارد پیشنهادی خود را به انضمام مشخصات ملک حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه15/12/97 به دفتر قراردادها ،شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق تحویل ویا ازطریق پست پیشتاز ارسال نمایند، ضمناً چنانچه دو ساختمان مجاور و متصل دارای شرایط فوق باشند نیز مورد پذیرش خواهدبود.
1- مدت انعقاد قرارداد اجاره 3 سال خواهد بود.
2- صرف ارسال مدارک حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و بعد از ارائه پیشنهاد و بازدید از ملک متقاضی ،برابر مقررات تصمیم قانونی اخذ خواهد شد.
3- جهت اطلاع از سایر شرایط ، متقاضیان می توانند با شماره 32424806 امورآب وفاضلاب بیرجند تماس حاصل فرمائید.

دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS