بیرجند

ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان و کارخانجات

ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان و کارخانجات


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/09/13
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/08/27
مهلت ارسال اسناد : 1397/09/12
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/09/13
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/08/22
عنوان روزنامه ها : اطلاعات-مناقصه مزایده-خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای صحراگرد

«آگهي فراخوان ارزیابی کیفی» شماره: 11358
تاریخ: 22/08/97
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات،و آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 این قانون درنظردارد، ازطريق مناقصه عمومي برای ارتقا سطح کیفیت کالاها وتجهیزات و بکارگیری تولیدکنندگان و کارخانجات توانمند و باسابقه ارزیابی کیفی برگزار نمايد،شرکتها و تولیدکنندگان وکارخانجاتی كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند ازتاريخ انتشارآگهي حداكثرتا تاریخ27/08/97 جهت دریافت اوراق ارزیابی به دفترقراردادهای شرکت بنشاني:بيرجند:بلوارشهداي عبادي– روبروی پست برق شركت آب وفاضلاب خراسان جنوبي و یا به نشانی سایتwww.abfa-khj.ir و یا سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشترمی‌توانيد درايام هفته وساعات اداري با شماره تلفنهاي 32231638-32234014-32238166- 32231637- 056 تماس حاصل نمائيد.

رديف
مشخصات کالاها و تجهیزات
محل مورد استفاده
گواهی نامه هاواستانداردها
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 لوله های پلی اتیلن و کاروگیت فاضلابی شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی
2 کنتور،لوله ،لوازم و اتصالات نصب انشعابات آب وفاضلاب شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی
3 لوله های فولادی - جدار و آبده چاهها شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست

اسناد بسته به جنس تولیدی
4 لوله های فولادی آبرسانی شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی
5 لوله های GRP ،UPVC شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی
6 لوله های چدن شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست
اسناد بسته به جنس تولیدی
7 تجهیزات آزمایشگاهی آب وفاضلاب شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی
8 پمپ و الکتروموتور شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی
9 شیرآلات واتصالات مرتبط با تاسیسات آبرسانی شهرهای استان خراسان جنوبی مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد بسته به جنس تولیدی

توضيحات ضروري:
1- تاریخ اعتبار این ارزیابی 2 سال می باشد.
2- حداقل سقف امتیاز ارزیابی 65 می باشد.اسناد و مدارک براساس دعوتنامه ارزیابی که در سایت موجود است و هر چه مدارک و مستندات آن تولید کننده و یا کارخانه کامل تر باشد امتیاز بیشتری کسب خواهند نمود.
3- زمان و مكان بازگشـايي پـاكات: مورخ 13/09/97 در محل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي
4- سطح بازرسی کالاهای تولیدی بسته به شرایط قرارداد (1 تا 3)در قراردادهای ابلاغی تعیین خواهد گردید.
5- مهلت تحویل اسناد مناقصه تاپایان وقت اداری مورخ 12/09/97 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خواهد بود.
6- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی قابل دریافت می باشد.
http://iets.mporg.ir
WWW.abfa-khj.irدفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS