بیرجند

برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند

برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/08/03
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/16
مهلت ارسال اسناد : 1397/08/02
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/08/03
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/07/11
عنوان روزنامه ها : خراسان- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دزگی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:12/07/97
شماره11355
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهی صلاحیت ایمنی بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32234013-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و4روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد: چهارشنبه تاریخ02/08/97 به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک و مهر شده تا ساعت 14 عصر تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات شرکت به آدرس فوق روز پنجشنبه در تاریخ03/08/97 ساعت9 صبح
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ544.701.357 ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:10.894.027.140ریالکه از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS