بیرجند

عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف

عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/03/27
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10
مهلت ارسال اسناد : 1397/03/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/03/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/03/05
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای کاظمی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/03/97
شماره11344
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه توزیع آب سال1397
مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 تهیه وتامین،بارگیری و حمل کلیه مصالح ،لوازم ،ابزار وتجهیزات مکانیکی ،لوله،شیرآلات ومتعلقات،ماشین آلات و نیروی انسانی لازم جهت عملیات لوله گذاری با لوله PE به اقطار 63،75،90،110 میلیمتر با فشارکاری10 بار بطول تقریبی 5125 متر و احداث 2باب حوضچه آجری شیرآلات واتصالات شهر نهبندان و شوسف معاونت مهندسی وتوسعه 3.688.920.263
ریال 5 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت11ظهر روز یکشنبه27/03/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اسناد خزانه حداکثر2 ساله خواهد بود.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS