بیرجند

مزایده عمومی حضوری کالاهای اسقاط ومستعمل (شامل:لوله آزبست،پلی اتیلن وچدن و فولادی و ضایعات برنج واتصالات و لوازم اداری) ویک دستگاه خودرو وانت مزدا(تک کابین2000 )

مزایده عمومی حضوری کالاهای اسقاط ومستعمل (شامل:لوله آزبست،پلی اتیلن وچدن و فولادی و ضایعات برنج واتصالات و لوازم اداری) ویک دستگاه خودرو وانت مزدا(تک کابین2000 )


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/03/06
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/21
مهلت ارسال اسناد : 1396/02/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/03/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/02/17
عنوان روزنامه ها : روزنامه آوای خراسان جنوبی- روزنامه خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای محسن فلقی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تاریخ:17/02/96
حراج عمومی حضوری
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد :کالاهای اسقاط ومستعمل (شامل:لوله آزبست،پلی اتیلن وچدن و فولادی و ضایعات برنج واتصالات و لوازم اداری) ویک دستگاه خودرو وانت مزدا(تک کابین2000 ) با مشخصات مندرج در دعوتنامه خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند . مبلغ برآورد کارشناسی1.298.879.975 ریال می باشد ، متقاضیان می¬توانند مدارک خواسته شده حراج(شامل:کپی کارت ملی ،مبلغ 5% قیمت پایه(به میزان 64.940.000ریال)بعنوان تضمین شرکت در حراج(چک تضمین شده بانکی ویا ضمانتنامه بانکی ویا بصورت واریز وجه به شماره حساب 472098330 بانک تجارت در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی)را در زمان انجام حراج به همراه داشته و داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد.
برنده حراج موظف به پرداخت وجه کامل ظرف 48 ساعت وترخیص کامل کالاها به مدت 1 هفته می باشد.
 کلیه هزینه نقل و انتقال سند و تعویض پلاک و معاینه فنی و عوارض ومالیات و هزینه درج آگهی و کارشناسی و ترخیص کالا و باسکول بر عهده برنده حراج خواهد بود.
علاوه بر مبلغ برآورد مذکور،9% مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مبلغ پیشنهادی برعهده برنده حراج خواهد بود.
 ساعات بازدید 8 صبح الی 14 عصر از تاریخ 19/02/96 لغایت 28/02/96 در انبار مرکزی بیرجند می باشد.
 تاریخ برگزاری حراج حضوری ساعت10 صبح تاریخ 06/03/96 در محل انبار مرکزی شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی واقع در جاده کمربندی کرمان – مشهد (جاده قدیم حاجی آباد به بیرجند جنب ایران گاز) خواهد بود.
ضمناً اسناد و دعوتنامه از طریق وب سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قابل دریافت می باشد. www.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 056-32238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS