بیرجند

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرسرایان را به مدت 1 سال

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرسرایان را به مدت 1 سالوضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1395/12/18
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1395/12/04
مهلت ارسال اسناد : 1395/12/17
تاریخ بازگشایی پاکات : 1395/12/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1395/11/28
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس دوستی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:28/11/95
شماره11302
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درنظردارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرسرایان را به مدت 1 سال به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی صلاحیت رتبه 5 در رشته آب و یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا گواهی صلاحیت اداره کار ورفاه وتامین اجتماعی و دارای گواهی صلاحیت ایمنی که الزامی بوده دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به دفتر قراردادها واقع در بیرجند:بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32234014-32234013-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:4 روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد:تاریخ17/12/95 دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
3- محل وزمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:اتاق جلسات مورخ18/12/95 ساعت 10 صبح
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:97.827.000ریال که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی ویا واریز وجه به شماره حساب 0105650414000 بانک ملی ویا چک تضمین شده بانکی باشد را در پاکت الف تحویل نمائید.
5- برآورد اولیه مناقصه:1.956.550.000ریالکه از محل اعتبارات جاری وسرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهدبود. WWW.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن :     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS