بیرجند

عملیات اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب منطقه 6 مهر شهر بیرجند

عملیات اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب منطقه 6 مهر شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1395/10/08
کد الکترونیکی سند : 11300
منتشرکننده : دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/15
مهلت ارسال اسناد : 1395/11/02
تاریخ بازگشایی پاکات : 1395/11/03
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1395/10/08
عنوان روزنامه ها : مناقصه - مزایده و و اوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس موسوی

آدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق
تلفن : 32433407     فاکس : 32433407


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS