بیرجند

عملیات انجام خدمات قرائت ،توزیع قبوض و وصول درآمد در شهر بیرجند

عملیات انجام خدمات قرائت ،توزیع قبوض و وصول درآمد در شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1395/10/07
کد الکترونیکی سند : 11299
منتشرکننده : دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/14
مهلت ارسال اسناد : 1395/10/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1395/10/29
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1395/10/07
عنوان روزنامه ها : مناقصه - مزایده و و اوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : 40000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : طاهری
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق
تلفن : 32238163     فاکس : 32238163


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS