شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

بررسي مشكلات و چالش‌ هاي آب در روستاهای فردوس در گردهمايي دهياران

بررسي مشكلات و چالش‌ هاي آب در روستاهای فردوس در گردهمايي دهياران

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس از بررسي مشكلات و چالش‌ هاي آب در روستاهای فردوس در گردهمايي دهياران این شهرستان خبر داد. 
مهندس شریف زاده در اين جلسه كه با حضور معاون سياسي و اجتماعي فرماندار، بخشداران بخش مركزي و اسلاميه و دهياران روستاهای این شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد، به بيان مشكلات و چالش ها در حوزه آب در روستاها پرداخت.
وي همچنين بر جداسازي مصارف دامداري ها و باغات از سيستم شبكه آبرساني به روستاها تأكيد و استفاد از ظرفيت هاي ساير نهادها از قبيل امور عشاير و مديريت جهاد كشاورزي تأكيد كرد.
 

آدرس صفحه :