شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

دیدار کارشناسان کنترل کیفی و تصفیه خانه آب امور طبس با کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

دیدار کارشناسان کنترل کیفی و تصفیه خانه آب امور طبس با کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

کارشناسان کنترل کیفی و تصفیه خانه آب امور طبس با کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان در راستای  هماهنگی بیشتر در مباحث کنترل کیفیت آب شرب در شهر و روستاها دیدار و گفت و گو کردند.
در این جلسه در خصوص مباحث مختلف از جمله کلرزنی در مجتمع های روستایی و اقدامات انجام شده امور طبس در این خصوص توضیحاتی ارائه شد.
لازم به ذکر است، از ابتدای سال، امور طبس بیش از ۵۶۰ میلیون ریال برای ارتقای کلرزنی آب در روستاها هزینه کرده است.
شستشوی مخازن، حفظ کلر باقیمانده در شبکه شهر و روستاها، تکمیل فرم های مربوطه و ... از سایر مباحث مطرح شده در این جلسه بوده است.
 

آدرس صفحه :