شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

ارتقاء ايمني تابلوهاي ديتالاگر در مقابل سرقت توسط امور آب و فاضلاب بيرجند

ارتقاء ايمني تابلوهاي ديتالاگر در مقابل سرقت توسط امور آب و فاضلاب بيرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب بيرجند گفت: تابلوهاي ديتالاگر فشار این امور در مقابل سرقت، ايمن سازي شدند.
مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: دستگاه هاي ديتالاگر فشار كه در نقاطي از شبكه توزيع نصب گرديده است و مكانيزم آنها به صورت برق مستقيم و باتري شارژي كار مي كنند در برخي موارد مورد سرقت قرار مي گرفتند كه توسط اكيپ تعميرات اضطراري امور بيرجند ايمن سازي گرديد .
وي اضافه كرد: اين دستگاه ها كه فرستنده فشار لحظه اي و ميانگين در شبكه توزيع مي باشند و از ديتاهاي ارسالي آنها در تنظيم فشار متعارف شبكه استفاده مي گردد در سنوات قبل در داخل حوضچه شيرآلات شبكه نصب مي گرديده است كه براثر رطوبت فضا و عدم امكان ارتباط گيري با آنتن هاي مخابراتي به داخل تابلويي در بالاي حوضچه انتقال يافته اند كما اينكه اين امر مشكلات در بحث سرقت به ميان آورد كه با ارتقاء سطح ايمني تابلوها اين معضل از بين خواهد رفت.
 

آدرس صفحه :