شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه فوري ستاد مديريت بحران در خصوص آب شرب روستاهاي ابراهيم آباد و طاهرآباد فردوس

برگزاری جلسه فوري ستاد مديريت بحران در خصوص آب شرب روستاهاي ابراهيم آباد و طاهرآباد فردوس

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس گفت: با درخواست این امور جلسه فوري ستاد مديريت بحران شهرستان در محل فرمانداري با حضور اعضاي ستاد جهت رفع مشكل بي‌آبي روستاهاي طاهرآباد و ابراهيم آباد تشكيل شد.
مهندس شریف زاده گفت: در اين جلسه مصوب شد جهت حل مشكل بي آبي تمام ادارات و سازمان ها با در اختيار قرار دادن تانكرهاي تحت الامر خود طي برنامه زمانبندي شده همكاري لازم را به عمل آورند.
لازم به ذکر است، پس از برگزاري جلسه اضطراري ستاد مديريت بحران از ظرفيت تانكرهاي حمل آب شرب ادارات سطح شهرستان از جمله اداره عشاير، مديريت جهاد كشاورزي، اداره منابع طبيعي، آبگرم معدني و تعاوني دهياران در راستاي آبرساني به روستاهاي طاهرآباد  ابراهيم آباد و كجه با ظرفيت 200 متر مكعب در روز آبرساني انجام ‌مي‌گردد.
 

آدرس صفحه :